แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 09/02/2564

อัตรากำลัง   

                        -ข้าราชการ          จำนวน   33        คน

                        -พนักงานราชการ  จำนวน   32        คน

                        -ลูกจ้างประจำ      จำนวน   7         คน

                        -ลูกจ้างชั่วคราว     จำนวน   270      คน

                                     รวมทั้งสิ้น 342      คน


'