แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
หมวดทางหลวงประโคนชัย
ลงวันที่ 09/02/2564

หมวดทางหลวงประโคนชัย

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 24  กม.142+797  ต.ตะโกตาพิ  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เส้นทาง หมวดทางหลวงประโคน

หัวหน้าหมวดทางหลวงประโคนชัย : นายจุมพล  อินโพนทัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดูแลรับผิดชอบสายทางดังนี้ 


'