f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ 13/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด แก๊สโซฮอล์91 จำนวน 3,200 ลิตร 09/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 29 รายการ 13/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ 05/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
140 ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลการมีส่วนร่วมของประชาชนงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลย348 ตอน ปะคำ-นางรอง ระหว่าง กม.112+000-กม.117+025 และ กม.118+541-กม.140+141 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
141 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ระหว่าง กม.๔+๑๔๐ - กม.๔+๖๗๐ ปริมาณงาน ๑๐,๓๓๐ ตารางเมตร 30/07/2562 สัญญาเลขที่ บร.63/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
142 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๔+๕๐๐ - กม.๑๑๕+๔๙๕ ปริมาณงาน ๙,๙๕๐ ตารางเมตร 30/07/2562 คค 06059/พ.1/E/61/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
143 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๕+๓๗๐ - กม.๕+๗๘๒ ปริมาณงาน ๐.๔๑๒ กม. 09/07/2562 สัญญาที่ บร.66/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
144 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๘+๗๕๕ - กม.๔๙+๓๖๗ ปริมาณงาน ๐.๖๑๒ กม. 09/07/2562 สัญญาเลขที่ บร.65/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
145 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๓+๘๓๑ - กม.๑๐๔+๖๒๒ RT. ปริมาณงาน ๐.๗๙๑ กม. 09/07/2562 สัญญาเลขที่ บร.64/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
146 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๙๑+๕๕๐ - กม.๙๒+๑๕๐ LT. ปริมาณงาน ๐.๖๐๐ กม. 08/07/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
147 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๖+๕๔๔ - กม.๖+๙๕๘ ปริมาณงาน ๐.๔๑๔ กม. 08/07/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
148 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0185-17-2 19/04/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
149 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๑,๒๐๘ ต้น 28/02/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
150 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ก่อสร้างขยายผิวจราจร สายทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน 13/02/2562 สัญญาเลขที่ บร.58/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 136 ถึง 150 จาก 164 รายการ