แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ ตอน ตะโก - เขาพนมรุ้ง ระหว่าง กม.๒+๔๕๐ - กม.๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 คค 06059/พ.1/E/41/2566 ลว.28 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
137 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง - โคกตะแบก ระหว่าง กม.๑๒๘+๕๕๕ - กม.๑๓๑+๑๑๑ RT. ปริมาณงาน ๓๐,๓๖๐ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.48/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
138 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๐+๖๘๐ - กม.๑๕๓+๐๙๔ ปริมาณงาน ๑๙,๓๑๒ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.47/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
139 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – คูเมือง ระหว่าง กม.๐+๒๘๒ – กม.๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑๔,๑๒๐ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.28/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
140 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก – ประโคนชัย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๕๐+๑๑๐ – กม.๑๕๒+๒๑๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 บร.30/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
141 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน – หนองกี่ ระหว่าง กม.๘๘+๗๖๗ – กม.๘๙+๒๐๐ RT. และ กม.๙๒+๑๘๐ – กม.๙๓+๓๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑๘,๗๑๐ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.31/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
142 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง – นางรอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๔+๐๐๐ – กม.๓๕+๒๒๓ ปริมาณงาน ๒๕,๔๓๕ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.41/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
143 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๑๕+๑๑๐ - กม.๑๑๖+๖๖๐ ปริมาณงาน ๓๓,๔๕๕ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.35/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
144 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ – นางรอง ระหว่าง กม.๙๕+๙๒๐ – กม.๙๖+๒๐๐ LT.,RT. และ กม.๙๖+๕๒๕ - กม.๙๗+๒๘๐ LT. ปริมาณงาน ๑๖,๔๕๕ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.32/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
145 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำน้ำมูล – พุทไธสง ระหว่าง กม.๖๑+๙๕๕ – กม.๖๓+๑๑๐ ปริมาณงาน ๒๕,๑๒๑ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.22/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
146 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ – โนนศรีคูณ ระหว่าง กม.๕๔+๖๒๐ – กม.๕๖+๖๗๕ ปริมาณงาน ๑๘,๔๙๕ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.21/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
147 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู – พุทไธสง ระหว่าง กม.๗๖+๓๐๖ – กม.๗๘+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๙๖ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.36/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
148 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๖๔๕ - กม.๖๙+๒๐๘ ปริมาณงาน ๑๔,๐๖๗ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.17/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
149 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง-โคกตะแบก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๙+๐๓๕–กม.๑๓๑+๑๑๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 บร.45/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
150 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ – นางรอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๑+๔๑๐ – กม.๑๐๓+๔๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 บร.46/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 136 ถึง 150 จาก 369 รายการ