แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑+๘๐๐ - กม.๑๓+๒๗๔ ปริมาณงาน ๓๑,๒๐๒ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.49/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
152 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ห้วยเสว - นิคมบ้านกรวด ระหว่าง กม.๖๕+๗๔๐ – กม.๖๖+๙๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.42/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
153 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๕๖+๔๗๐ - กม.๕๗+๑๑๗ ปริมาณงาน ๑๔,๐๗๒ ตารางเมตร 20/09/2565 บร.23/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
154 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร – ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๕+๘๑๔ – กม.๑๒๗+๙๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.34/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
155 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ระหว่าง กม.๓+๖๓๕ - กม.๘+๓๕๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.18/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
156 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง – แยกโชว์รูม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๙๕ – กม.๑+๒๙๕ ปริมาณงาน ๑๔,๐๓๘ ตารางเมตร 20/09/2565 บร.20/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
157 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๘+๐๙๐ - กม.๘+๖๖๒ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.27/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
158 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร – สตึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๙+๓๖๘ – กม.๗๐+๘๘๕ ปริมาณงาน ๑๓,๘๑๐ ตารางเมตร 20/09/2565 บร.19/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
159 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๗๓+๙๕๐ - กม.๑๗๔+๙๕๒ ปริมาณงาน ๑๙,๐๓๘ ตารางเมตร 20/09/2565 บร.43/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
160 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก – หัวถนน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๘+๘๑๑ – กม.๑๑๐+๐๕๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.39/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
161 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง - นางรอง ระหว่าง กม.๔๘+๔๔๒ - กม.๔๙+๗๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.40/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
162 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ระหว่าง กม.๖+๙๔๕ – กม.๘+๒๕๐ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๒๒,๔๔๐ ตารางเมตร 20/09/2565 บร.33/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
163 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบ้านกรวด แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ที่ กม.๑๖๘+๕๓๕ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 19/09/2565 บร.6/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
164 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.๘+๒๓๐ - กม.๙+๔๘๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/09/2565 บร.37/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
165 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๑+๑๐๕ - กม.๑๒๒+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/09/2565 บร.38/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 151 ถึง 165 จาก 369 รายการ