แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๕๒+๘๙๐ - กม.๑๕๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๒,๑๓๕ ตารางเมตร 21/12/2564 บร.44/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
182 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน กระสัง - ระกา ระหว่าง กม.๑๓๘+๘๐๐ - กม.๑๓๙+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/12/2564 บร.62/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
183 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๓+๓๒๕ - กม.๑๒๓+๕๖๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/12/2564 บร.53/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
184 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๙๔+๔๕๐ - กม.๙๕+๑๔๗ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2564 บร.38/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
185 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๑+๑๑๑ - กม.๑๓๔+๑๖๙ LT. ปริมาณงาน ๓๕,๔๙๐ ตารางเมตร 09/12/2564 บร.56/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
186 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๕+๘๓๗ - กม.๗๖+๘๓๐ ปริมาณงาน ๒๑,๖๐๐ ตารางเมตร 13/12/2564 บร.49/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
187 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๙๕+๑๓๕ – กม.๙๘+๗๑๒ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๙๖ ต้น 13/12/2564 บร.6/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
188 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๓๕+๙๖๐ – กม.๑๓๗+๗๙๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๓ ต้น 13/12/2564 บร.4/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
189 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 288 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.6+150 - กม.14+193 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 93 ต้น 13/12/2564 บร.7/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
190 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๔๒๕ - กม.๑๒๓+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/12/2564 บร.42/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
191 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๑+๐๐๐ - กม.๑๓๒+๗๕๘ ปริมาณงาน ๑๘,๖๘๕ ตารางเมตร 13/12/2564 บร.57/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
192 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๓+๓๐๐ - กม.๑๑๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๓๖,๑๕๗ ตารางเมตร 13/12/2564 บร.54/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
193 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๙๒+๗๗๕ - กม.๙๕+๘๒๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๐ ตารางเมตร 13/12/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
194 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖+๙๑๐ – กม.๕๑+๘๖๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒๔๒ ต้น 13/12/2564 บร.30/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
195 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง ระหว่าง กม.๗๒+๐๐๐ – กม.๗๒+๘๐๕ ปริมาณงาน ๒๔ ต้น 13/12/2564 บร.3/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 181 ถึง 195 จาก 372 รายการ