แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๐๐๐ - กม.๖๙+๓๖๘ ปริมาณงาน ๒๑,๕๒๕ ตารางเมตร 13/12/2564 บร.50/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
197 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง – นางรอง ระหว่าง กม.๓๒+๐๒๙ – กม.๔๖+๘๒๒ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ดอนแขวน – หนองกี่ ระหว่าง กม.๑๗+๒๖๕ – กม.๑๙+๐๘๕ ปริมาณงาน ๓๕๒ ต้น 13/12/2564 บร.39/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
198 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๘๒+๒๘๕ - กม.๘๓+๓๕๐ ปริมาณงาน ๒๓,๑๖๕ ตารางเมตร 13/12/2564 บร.51/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
199 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0301 ตอน สตึก - หัวถนน ตอน 3 ระหว่าง 97+813-กม.98+344 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 บร.46/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
200 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนตวบคุม 0202 ตอน หนองขมาร - สตึก ตอน 3 ระหว่าง กม.85+550-กม.87+390 ปริมาณงาน 16,365 ตารางเมตร 09/12/2564 บร.48/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
201 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ – ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๘๐+๖๖๐ – กม.๑๘๒+๗๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2564 บร.61/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
202 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก – หัวถนน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๗+๗๐๕ – กม.๑๐๘+๘๑๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2564 บร.33/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
203 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑๓+๗๑๑ - กม.๑๕+๔๖๕ ปริมาณงาน ๑๕,๗๘๖ ตารางเมตร 09/12/2564 บร.52/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
204 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0204 ตอน กระสัง - ระกา ตอน 2 ระหว่าง กม.131+400-กม.135+135 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 87 ต้น 09/12/2564 บร.5/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
205 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน 4 ระหว่าง 165+400-กม.170+031 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 138 ต้น 09/12/2564 บร.11/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
206 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๐+๘๓๑ - กม.๑๑๑+๔๔๐ ปริมาณงาน ๑๒,๘๘๐ ตารางเมตร 09/12/2564 บร.55/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
207 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๑+๑๑๑ - กม.๑๓๔+๑๖๙ LT. ปริมาณงาน ๓๕,๔๙๐ ตารางเมตร 09/12/2564 สทล.10.2/93/2565 ลว. 23 พ.ย. 2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
208 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0304 ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.148+080 - กม.151+098 RT. ปริมาณงาน 34,975ตารางเมตร 09/12/2564 บร.58/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
209 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ตอน นางรอง - โคกตะแบก ระหว่าง กม.122+050-กม.124+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 บร.14/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
210 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอนแขวน - หนองกี่ ระหว่าง กม.17+263 - กม.19+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 บร.37/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 196 ถึง 210 จาก 372 รายการ