แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๗+๐๑๓ - กม.๒๘+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 บร.15/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
212 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ – หนองม้า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐๐+๘๐๐ – กม.๑๐๒+๐๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 บร.13/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
213 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๗+๖๕๙ - กม.๘๘+๒๔๕ และ กม.๘๘+๙๒๐ - กม.๘๙+๖๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 บร.12/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
214 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน หนองม้า - กระสัง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๙+๖๔๕ - กม.๑๑๑+๕๒๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 บร.23/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
215 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๓๙+๖๖๕ - กม.๔๐+๕๕๐ และ กม.๔๑+๘๐๐ - กม.๔๒+๗๒๗ ปริมาณงาน ๒๙,๙๑๖ ตารางเมตร 07/12/2564 บร.41/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
216 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.๖+๖๗๕ - กม.๘+๒๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 บร.16/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
217 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ระกา - กระสัง ระหว่าง กม.๔๓+๘๘๕ - กม.๔๕+๔๙๐ ปริมาณงาน ๓๐,๙๗๖ ตารางเมตร 07/12/2564 บร.36/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
218 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๕๐+๘๓๐ - กม.๕๑+๖๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 บร.63/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
219 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๘+๙๐๕ - กม.๑๑+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๓,๐๐๙ ตารางเมตร 03/12/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
220 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๑๕+๙๙๗ - กม.๑๑๘+๐๙๕ LT. และ กม.๑๑๙+๑๒๐ - กม.๑๒๐+๐๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 บร.18/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
221 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ห้วยเสว - นิคมบ้านกรวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔+๓๕๐ - กม.๖๕+๗๔๐ ปริมาณงาน ๒๗,๑๐๕ ตารางเมตร 03/12/2564 บร.47/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
222 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๗+๕๐๐ - กม.๙๙+๕๙๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 บร.17/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
223 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๗+๖๖๐ - กม.๑๕๐+๑๑๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 บร.27/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
224 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๕๒+๘๙๐ - กม.๑๕๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๒,๑๓๕ ตารางเมตร 03/12/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
225 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๙+๕๕๐ - กม.๑๗๐+๑๗๖ และ กม.๑๗๐+๒๙๐ - กม.๑๗๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๗,๑๓๕ ตารางเมตร 03/12/2564 บร.40/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 211 ถึง 225 จาก 369 รายการ