แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2436 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ตอน 1 ระหว่าง กม.9+200 - กม.10+375 ปริมาณงาน 11,860 ตารางเมตร 02/03/2563 คค 06059/พ.1/E/7/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
347 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๐๓+๔๐๐ - กม.๑๐๔+๕๑๐ LT. ปริมาณงาน ๑๒,๒๖๐ ตารางเมตร 02/03/2563 คค 06059/พ.1/E/3/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
348 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2117 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะโก - เขาพนมรุ้ง ระหว่าง กม.8+566 - กม.11+966 ปริมาณงาน 25,665 ตารางเมตร 02/03/2563 คค 06059/พ.1/E/4/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
349 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๓+๗๘๕ – กม.๑๒๕+๖๙๕ ปริมาณงาน ๑๙,๒๒๕ ตารางเมตร 02/03/2563 คค 06059/พ.1/E/5/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
350 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๕๐+๙๗๓ - กม.๕๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑๖,๒๘๐ ตารางเมตร 28/02/2563 คค 06059/พ.1/E/1/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
351 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ระหว่าง กม.๔+๑๔๐ - กม.๔+๖๗๐ ปริมาณงาน ๑๐,๓๓๐ ตารางเมตร 30/07/2562 สัญญาเลขที่ บร.63/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
352 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๔+๕๐๐ - กม.๑๑๕+๔๙๕ ปริมาณงาน ๙,๙๕๐ ตารางเมตร 30/07/2562 คค 06059/พ.1/E/61/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
353 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๕+๓๗๐ - กม.๕+๗๘๒ ปริมาณงาน ๐.๔๑๒ กม. 09/07/2562 สัญญาที่ บร.66/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
354 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๘+๗๕๕ - กม.๔๙+๓๖๗ ปริมาณงาน ๐.๖๑๒ กม. 09/07/2562 สัญญาเลขที่ บร.65/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
355 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๓+๘๓๑ - กม.๑๐๔+๖๒๒ RT. ปริมาณงาน ๐.๗๙๑ กม. 09/07/2562 สัญญาเลขที่ บร.64/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
356 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๙๑+๕๕๐ - กม.๙๒+๑๕๐ LT. ปริมาณงาน ๐.๖๐๐ กม. 08/07/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
357 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๖+๕๔๔ - กม.๖+๙๕๘ ปริมาณงาน ๐.๔๑๔ กม. 08/07/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
358 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๑,๒๐๘ ต้น 28/02/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
359 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ก่อสร้างขยายผิวจราจร สายทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน 13/02/2562 สัญญาเลขที่ บร.58/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
360 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๕๐+๑๓๐ - กม.๕๐+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/01/2562 สัญญาเลขที่ 56/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 346 ถึง 360 จาก 372 รายการ