แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๙+๕๖๐ - กม.๑๕๓+๓๐๕ ปริมาณงาน ๒๑๖ ต้น 11/11/2565 บร.107/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
32 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๐+๔๔๗ - กม.๑๖๑+๙๘๗ ปริมาณงาน ๘๙ ต้น 11/11/2565 บร.110/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
33 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๒ ที่ กม.๖+๑๑๗ ผลผลิต ๑ แห่ง 11/11/2565 บร.95/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
34 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๑+๐๕๐ - กม.๑๕๓+๖๗๕ ปริมาณงาน ๗๖ ต้น 11/11/2565 บร.119/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
35 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๕+๑๒๓ - กม.๑๕๕+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 11/11/2565 บร.93/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
36 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๓ ที่ กม.๑๒๓+๙๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง 10/11/2565 บร.135/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
37 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๙+๔๘๑ - กม.๑๕๐+๑๘๑ ปริมาณงาน ๔๓ ต้น 10/11/2565 บร.122/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
38 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๕+๙๙๒ - กม.๑๕๖+๗๒๗ ปริมาณงาน ๔๔ ต้น 10/11/2565 บร.128/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
39 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๗๑+๓๑๒ - กม.๑๗๑+๘๓๗ ปริมาณงาน ๓๑ ต้น 10/11/2565 บร.132/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
40 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๑+๑๘๐ - กม.๑๕๒+๙๗๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๔ ต้น 10/11/2565 บร.127/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
41 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๔ ที่ กม.๕๗+๙๑๓ ผลผลิต ๑ แห่ง 10/11/2565 บร.148/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
42 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๗๓+๔๑๕ - กม.๑๗๔+๐๑๐ ปริมาณงาน ๓๖ ต้น 10/11/2565 บร.131/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
43 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๗๔+๑๐๐ - กม.๑๗๔+๗๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ 10/11/2565 บร.105/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
44 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ตอน ๑ ที่ กม.๑๑๖+๒๖๓ ผลผลิต ๑ แห่ง 10/11/2565 บร.94/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
45 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๔ ที่ กม.๑๐๙+๓๘๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 10/11/2565 บร.136/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 331 รายการ