แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๕ ที่ กม.๑๑๕+๗๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง 10/11/2565 บร.138/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
47 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๕+๓๕๐ - กม.๙๕+๕๑๐ ปริมาณงาน ๓ ต้น 09/11/2565 บร.117/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
48 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ตอน ๒ ที่ กม.๑๒๐+๕๒๒ ผลผลิต ๑ แห่ง 09/11/2565 บร.141/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
49 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๒ ที่ กม.๙๘+๔๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง 09/11/2565 บร.96/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
50 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓+๘๗๑ - กม.๓๔+๔๖๖ ปริมาณงาน ๓๖ ต้น 09/11/2565 บร.129/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
51 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง - โคกตะแบก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๐+๙๙๗ - กม.๑๓๑+๑๑๑ ผลผลิต ๑ แห่ง 09/11/2565 บร.147/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
52 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๘ ระหว่าง กม.๑๔๑+๗๓๕ - กม.๑๗๐+๒๗๔ (เป็นช่วงๆ) และ กม.๑๗๐+๒๗๔ - กม.๑๘๙+๐๔๐ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง 09/11/2565 บร.98/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
53 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๕+๔๐๐ - กม.๕๖+๙๐๕ ปริมาณงาน ๔๔ ต้น 09/11/2565 บร.126/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
54 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๗๑+๓๑๗ - กม.๑๗๒+๐๕๒ ปริมาณงาน ๔๓ ต้น 09/11/2565 บร.130/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
55 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง - โคกตะแบก ตอน ๒ ที่ กม.๑๒๖+๙๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง 09/11/2565 บร.143/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
56 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑+๗๑๕ - กม.๒๖+๐๘๖ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง 09/11/2565 บร.144/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
57 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๑ ที่ กม.๙๘+๐๘๒ ผลผลิต ๑ แห่ง 08/11/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
58 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๑ ที่ กม.๑๓๗+๐๓๙ ผลผลิต ๑ แห่ง 08/11/2565 บร.97/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
59 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ที่ กม.๑+๙๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 08/11/2565 บร.137/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
60 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๑ ที่ กม.๑+๖๘๗ ผลผลิต ๑ แห่ง 08/11/2565 บร.140/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 331 รายการ