แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๒+๑๘๐ - กม.๑๒๗+๐๒๐ LT. ปริมาณงาน ๕๔,๒๙๘ ตารางเมตร 04/11/2565 บร.104/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
62 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำปลายมาศ – หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๔๕+๘๔๒ – กม.๔๖+๙๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 29/09/2565 บร.50/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
63 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หมวดทางหลวงสะแกโพรง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ที่ กม.๑๓+๙๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 26/09/2565 บร.7/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
64 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงสะแกโพรง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ที่ กม.๑๓+๙๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 26/09/2565 บร.8/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
65 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๒ บริเวณ กม.๙+๑๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/09/2565 บร.52/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
66 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๖+๐๑๘ - กม.๑๕๖+๓๘๒ ผลผลิต ๑ แห่ง 26/09/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
67 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ระหว่าง กม.๑๔๐+๕๑๙ - กม.๑๔๐+๘๘๒ ผลผลิต ๑ แห่ง 26/09/2565 บร.9/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
68 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๗๔+๓๑๕ - กม.๗๖+๙๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง 23/09/2565 บร.54/256 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
69 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง นางรอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๔+๑๑๔ - กม.๔๕+๔๐๐ ปริมาณงาน ๒๗,๐๗๕ ตารางเมตร 23/09/2565 บร.69/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
70 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปะคำ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๓๒+๙๐๐ - กม.๑๓๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 บร.26/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
71 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๒๔+๑๑๐ - กม.๒๔+๒๓๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 บร.62/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
72 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๓+๙๗๐ - กม.๑๔๖+๐๙๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 บร.63/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
73 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๔๕+๘๔๒ - กม.๔๖+๙๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 23/09/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
74 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖+๔๑๓ - กม.๔๘+๔๔๐ ปริมาณงาน ๑๘,๓๕๕ ตารางเมตร 23/09/2565 บร.65/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
75 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๔+๙๑๕ - กม.๗๕+๘๕๔ ปริมาณงาน ๒๐,๔๒๓ ตารางเมตร 23/09/2565 บร.59/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 331 รายการ