แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ – นางรอง ระหว่าง กม.๙๕+๙๒๐ – กม.๙๖+๒๐๐ LT.,RT. และ กม.๙๖+๕๒๕ - กม.๙๗+๒๘๐ LT. ปริมาณงาน ๑๖,๔๕๕ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.32/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
107 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำน้ำมูล – พุทไธสง ระหว่าง กม.๖๑+๙๕๕ – กม.๖๓+๑๑๐ ปริมาณงาน ๒๕,๑๒๑ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.22/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
108 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ – โนนศรีคูณ ระหว่าง กม.๕๔+๖๒๐ – กม.๕๖+๖๗๕ ปริมาณงาน ๑๘,๔๙๕ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.21/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
109 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู – พุทไธสง ระหว่าง กม.๗๖+๓๐๖ – กม.๗๘+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๙๖ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.36/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
110 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๖๔๕ - กม.๖๙+๒๐๘ ปริมาณงาน ๑๔,๐๖๗ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.17/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
111 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง-โคกตะแบก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๙+๐๓๕–กม.๑๓๑+๑๑๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 บร.45/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
112 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ – นางรอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๑+๔๑๐ – กม.๑๐๓+๔๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 บร.46/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
113 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑+๘๐๐ - กม.๑๓+๒๗๔ ปริมาณงาน ๓๑,๒๐๒ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.49/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
114 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ห้วยเสว - นิคมบ้านกรวด ระหว่าง กม.๖๕+๗๔๐ – กม.๖๖+๙๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.42/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
115 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๕๖+๔๗๐ - กม.๕๗+๑๑๗ ปริมาณงาน ๑๔,๐๗๒ ตารางเมตร 20/09/2565 บร.23/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
116 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร – ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๕+๘๑๔ – กม.๑๒๗+๙๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.34/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
117 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ระหว่าง กม.๓+๖๓๕ - กม.๘+๓๕๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.18/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
118 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง – แยกโชว์รูม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๙๕ – กม.๑+๒๙๕ ปริมาณงาน ๑๔,๐๓๘ ตารางเมตร 20/09/2565 บร.20/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
119 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๘+๐๙๐ - กม.๘+๖๖๒ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 บร.27/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
120 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร – สตึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๙+๓๖๘ – กม.๗๐+๘๘๕ ปริมาณงาน ๑๓,๘๑๐ ตารางเมตร 20/09/2565 บร.19/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 331 รายการ