f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลขเครื่องจักรกล 44-35422-9080-13-1 ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86 (SPARK) หมายเลขทะเบียน ฮม 1685 กรุงเทพมหานคร 16/08/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86 (SPARK) หมายเลขทะเบียน ฮม 1631 กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องจักรกล 44-35422-9180-13-5 01/05/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาด 3-4-5 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR 66 LX5 หมายเลขทะเบียน 97-4160 กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องจักรกล 46-35432-3139-97-5 จำนวน 1 คัน 28/02/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 5 รายการ รวม 22 หน่วย 02/08/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายทอดตลาดยางรถยนต์เก่าชำรุด และเศษเหล็ก จำนวน 8 รายการ 01/08/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด จำนวน 10 รายการ 27/05/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 19/08/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด จำนวน 24 รายการ 06/08/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 10 รายการ รวม 64 หน่วย 02/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดยางรถยนต์เก่าชำรุด และเศษเหล็ก จำนวน 13 รายการ 16/02/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน ๑ ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR๘๖HSM๒AG (D-MAX SPARK) หมายเลขทะเบียน ฮจ ๙๘๔๒ กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องจักรกล ๔๔ – ๘๗๕๙ – ๐๘ – ๖ 25/12/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG (D-MAX SPARK) หมายเลขทะเบียน ฮจ 9928 หมายเลขเครื่องจักรกล 44-8738-08-1 14/09/2563 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด หมายเลข 68-6181-95-4 ยี่ห้อ BELARUS-MTZ80 หมายเลขทะเบียน 4ต-8964 21/07/2563 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 30/01/2563 80,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน 09/12/2562 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ