Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ขสมก. ให้บริการฟรี

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางไปร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม จัดรถโดยสารให้บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ทำเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ ถึง มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 ขสมก.จึงจัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.? จัดรถโดยสารเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 4 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 - เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณศาลฎีกา ศาลหลักเมือง ตรงข้าม สน.พระราชวัง - เส้นทางที่ 2 สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณ MRT สนามไชย - เส้นทางที่ 3 สถานีรถไฟหัวลำโพง - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณศาลฎีกา ศาลหลักเมือง ตรงข้าม สน.พระราชวัง - เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณศาลฎีกา ศาลหลักเมือง ตรงข้าม สน.พระราชวัง สำหรับในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีการปรับเปลี่ยนจุดจอดรับ - ส่ง ดังนี้ - เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณห้องอาหารสกายไฮ - เส้นทางที่ 2 สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณ MRT สนามไชย - เส้นทางที่ 3 สถานีรถไฟหัวลำโพง - สนามหลวง จอดรับ – ส่งบริเวณห้องอาหารสกายไฮ - เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) 2. จัดรถShuttle Bus (รับจากจุดจอด - จุดส่ง) จำนวน 5 เส้นทาง เฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม 2563 - เส้นทางที่ 1 กทม.2 - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณห้อง อาหารสกายไฮ - เส้นทางที่ 2 เมืองทองธานี - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณ ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) - เส้นทางที่ 3 พุทธมณฑล สาย 4 - สนามหลวง จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระ ปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) - เส้นทางที่ 4 เมกาบางนา - สนามหลวง จอดรับ?- ส่งบริเวณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ - เส้นทางที่ 5 สายใต้ใหม่ - สนามหลวง จอดรับ - ส่งบริเวณ ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ทั้งนี้ การจัดเดินรถทั้ง 9 เส้นทาง มีรายละเอียด ดังนี้ - จัดเดินรถโดยสารเส้นทางละ 10 คัน - ท่าต้นทาง : ปล่อยรถคันแรก เวลา 08.00 น. คันสุดท้าย เวลา 18.00 น. ท่าปลายทาง : ปล่อยรถคันสุดท้าย เวลา 22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด - ปล่อยรถออกจากท่า ทุก ๆ 15 นาที ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ เส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th facebook BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป   ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
title
กรมเจ้าท่าจัดให้บริการเรือฟรี

กรมเจ้าท่าจัดให้บริการเรือฟรี ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 อำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. แม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการเรือข้ามฟากฟรี 3 ท่าเรือ - เส้นทาง ท่าเรือท่าช้าง - ท่าเรือวัดระฆัง - ท่าเรือวัดอรุณ - ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 2. คลองแสนแสบ กรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัท ครอบครัวขนส่ง 2002 จำกัด ให้บริการเรือฟรีในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 - เส้นทาง ท่าเรือประตูน้ำ - ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ - ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 19.00 น.