Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
วิสัยทัศน์ : นำหน้า นำการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดย นายไพรัช เสนามนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จัดการประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.137+165 - กม.138+300 และ กม.139+000 _ กม.140+000 ณ ห้องประชุมฤทธิรงค์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดยมี นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม