วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง ระหว่าง กม.๖๖+๒๓๑ - กม.๗๔+๗๔๐ ปริมาณงาน ๗๗,๕๖๕ ตารางเมตร
ลงวันที่ 23/03/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
20 ดาวน์โหลด

'