แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
หมวดทางหลวงบุรีรัมย์
ลงวันที่ 09/02/2564

หมวดทางหลวงบุรีรัมย์

ตั้งอยู่ที่  ทางหลวงหมายเลข 2445  กม.4+650 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

เส้นทาง หมวดทางหลวงบุรีรัมย์

หัวหน้าหมวดทางหลวงบุรีรัมย์ : นายมานพ  ภาสะฐิติ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดูแลรับผิดชอบสายทางดังนี้

 


'