แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
หมวดทางหลวงหนองกี่
ลงวันที่ 09/02/2564

หมวดทางหลวงหนองกี่

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 24  กม.95+625   ต.ทุ่งกระเต็น  อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

เส้นทาง หมวดทางหลวงหนองกี่

หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองกี่ : นายสนิท  รวยสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดูแลรับผิดชอบสายทางดังนี้


'