แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
หมวดทางหลวงพุทไธสง
ลงวันที่ 09/02/2564

หมวดทางหลวงพุทไธสง

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 202  กม.123+622 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

เส้นทาง หมวดทางหลวงพุทไธสง

หัวหน้าหมวดทางหลวงพุทไธสง : นายเฉลียว  อะปะมาเถ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดูแลรับผิดชอบสายทางดังนี้


'