แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
หมวดทางหลวงสะแกโพรง
ลงวันที่ 09/02/2564

หมวดทางหลวงสะแกโพรง

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 218  กม.13+900 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

เส้นทาง หมวดทางหลวงสะแกโพรง

หัวหน้าหมวดทางหลวงสะแกโพรง : นายจาตุรง  จงเพียร  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดูแลรับผิดชอบสายทางดังนี้


'