แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
หมวดทางหลวงบ้านด่าน
ลงวันที่ 09/02/2564

หมวดทางหลวงบ้านด่าน

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 219  กม.118+485 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

เส้นทาง หมวดทางหลวงบ้านด่าน

หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านด่าน : นายวราศักดิ์  ปิติธราดล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดูแลรับผิดชอบสายทางดังนี้


'