แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 09/02/2564

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์  กรมทางหลวง มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ที่ได้ก่อสร้างและบูรณะแล้วให้ คงมีสภาพดี อำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และเอื้อประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การปกครอง ความมั่นคง  25 สายทาง  50 ตอนควบคุม

รวมระยะควบคุมทั้งสิ้น  889.267 กิโลเมตร

รวมระยะทาง ต่อ 2 ช่องจราจร = 1,301.970 กม.

WORK LOAD = 3,121.045  หน่วย

 


'