แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 08/02/2564

การบริหารงานภายใน แขวงทางหลวงบุรีรัมย์  แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่

            1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ประกอบด้วย

                        1.1 งานสารบรรณ

                        1.2 งานพัสดุและสัญญา

                        1.3 งานการเงินและบัญชี

                        1.4 งานสารสนเทศ

            2.ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย

                        2.1 หมวดทางหลวงบุรีรัมย์

                        2.2 หมวดทางหลวงสะแกโพรง

                        2.3 หมวดทางหลวงบ้านด่าน

                        2.4 หมวดทางหลวงหนองกี่

                        2.5 หมวดทางหลวงนางรอง

                        2.6 หมวดทางหลวงบ้านกรวด

                        2.7 หมวดทางหลวงประโคนชัย

                        2.8 หมวดทางหลวงลำปลายมาศ

                        2.5 หมวดทางหลวงพุทไธสง

            3.ฝ่ายวิศวกรรม ประกอบด้วย

                        3.1 งานอำนวยความปลอดภัย

                        3.2 งานไฟฟ้า

                        3.3 งานปรับซ่อม

                        3.4 งานวางแผน

                        3.5 งานต้นไม้และสวน

 


'