แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
หมวดทางหลวงนางรอง
ลงวันที่ 09/02/2564

หมวดทางหลวงนางรอง

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 218    กม.47+150  ต.ถนนหัก  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

เส้นทาง หมวดทางหลวงนางรอง

หัวหน้าหมวดทางหลวงนางรอง : นายชัชวาลย์  ดาทอง  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดูแลรับผิดชอบสายทางดังนี้


'