วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ระหว่าง กม.๔๒+๒๑๕ - กม.๔๖+๐๐๐ และ กม.๔๙+๐๐๐ - กม.๕๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๗๙,๓๘๑ ตารางเมตร
ลงวันที่ 23/03/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
20 ดาวน์โหลด

'