วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ ถึง กม.๔๒+๑๖ รวมระยะทาง ๑๔.๐๑๖ กิโลเมตร
ลงวันที่ 25/03/2563

'