วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔๕ สาย บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๒๖+๕๐๐ - กม.๓๖+๖๐๐ และ กม.๓๗+๕๐๐ - กม.๔๑+๕๐๐ รวมระยะทาง ๑๔.๑๐๐ กิโลเมตร
ลงวันที่ 25/03/2563

'