วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
เลื่อนการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๗๕ - กม.๑๑๒+๑๙๐ รวมระยะทาง ๑.๑๑๕ กิโลเมตร
ลงวันที่ 25/03/2563

'