วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๕๓+๖๓๗ - กม.๕๔+๔๖๐ รวมระยะทาง ๐.๘๒๓
ลงวันที่ 01/04/2563

'