วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลด์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๗+๙๕๖ - กม.๔๘+๗๔๖ ปริมาณงาน ๑๕,๖๓๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ 03/04/2563

'