วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๘๙+๓๕๐ - กม.๙๐+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ 03/04/2563

'