วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๖+๐๐๐ - กม.๔๖+๘๔๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕๐ ต้น) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ 07/04/2563

'