วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพุทไธสง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ที่ กม.๑๒๓+๖๒๒ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ 07/04/2563

'