วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ๑๐ คูหา ตามแบบเลขที่ ม.๐๙/๕๒ พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนตามแบบเลขที่ ๙๐๔๗/๕๑ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ 07/04/2563

'