วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ – โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ รวมระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3aEEF8t หรือสแกนคิว QR Code
ลงวันที่ 08/04/2563

'