วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน ลำน้ำมูล – พุทไธสง ระหว่าง กม.54+925 - กม.55+700 รวมระยะทาง 0.775 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/34fBpOn หรือสแกนคิว QR Code
ลงวันที่ 08/04/2563

'