วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน – หนองต้อ ระหว่าง กม.111+075 - กม.112+190 ระยะทางรวม 1.115 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3dUQMAj หรือสแกนคิว QR Code
ลงวันที่ 08/04/2563

'