วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกั่ว – พุทไธสง ระหว่าง กม.1+400 - กม.5+525 รวมระยะทาง 4.125 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/2UHD0cz หรือสแกนคิว QR Code
ลงวันที่ 08/04/2563

'