วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ลำปลายมาศ – หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.53+637 - กม.54+460 ระยะทาง 0.823 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3aVj5MU หรือสแกนคิว QR Code
ลงวันที่ 08/04/2563

'