วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.50+600 - กม.51+920 รวมระยะทาง 1.320 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3bQDqDh หรือสแกนคิว QR Code
ลงวันที่ 08/04/2563

'