แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง บร.31/2566
ลงวันที่ 08/02/2566

นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมตรวจรับพัสดุ ตามสัญญาที่
บร.31/2566 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 24
ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.88+767 - กม.89+200 และ กม.92+180 -
กม.93+375 ผู้ควบคุมงาน นายสนิท รวยสูงเนิน หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองกี่


'