วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกาศแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ลงวันที่ 13/02/2562

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย บุรีรัมยื-อ.คูเมือง ระหว่าง กมใ7+150 - กม.13+300 ระยะทาง 6.150 กิโลเมตร


'