วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกาศแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ลงวันที่ 29/09/2562

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.ปะคำ - อ.นางรอง ระหว่าง กม.112+000 - กม.117+025 และ กม.118+541 - กม.140+141 ระยะทาง 26.625 กิโลเมตร


'