วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกาศแขวงทางหลวง
ลงวันที่ 18/12/2562

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน โนนศรีสุข - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.69+000 - กม.81+000 ระยะทาง 12 กิโลเมตร


'