วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกาศแขวงทางหลวง
ลงวันที่ 16/01/2563

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

ทางหลวงหมายเลข 348 สาย ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.80+131 - กม.80+920 และ กม.81+000 - กม.83+000 ระยะทางรวม 2.789 กิโลเมตร


'