วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ 23/01/2563

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมการมีส่วนร่วมฯ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.111+075 - กม.112+190 ระยะทางรวม 1.115 กิโลเมตร


'