วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกาศแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ลงวันที่ 28/02/2563

     ประกาศแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ เรื่อง แก้ไขรายละเอียดประกาศการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 2445 สาย บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.26+500 - กม.36+600 และ กม.37+500 - กม.41+500  รวมระยะทาง  14.100 กิโลเมตร ซึ่งเดิมได้ระบุระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างไว้ 180 วัน นั้น แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ขอแก้ไขระยะเวลาการดำเนินการเป็น 690 วัน โดยรายละเอียดอื่นยังคงเดิม

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
96 ดาวน์โหลด

'