วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก-น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม. ๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ ระยะทางรวม ๒.๗๘๙ กิโลเมตร
ลงวันที่ 13/03/2563

'