วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุ่ง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๓๖+๑๙๕ - กม.๓๘+๐๐๐ และ กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๓๙+๖๙๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
ลงวันที่ 19/03/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
27 ดาวน์โหลด

'